Kooli lugu

Ajalugu arvudes


Pandja Kool ( Pandja talo-kool) asutati 1862, lõpetas tegevuse 1921.

Esimene kooliõpetaja – Andrus Wolens.

 

Metsiku Vallakool (Metzikotalo-kool) asutati 1862, lõpetas tegevuse 1884.

Esimene kooliõpetaja – Peeter Reikmann.

 

Lauka Kool ( Lauka Vallakool) alustas tööd 15. okt. (vkj) 1900 kaheklassilisena.

Esimene kooliõpetaja-juhataja aastatel 1900-1919 Woldemar Quarnström (1877-1952)

 

1920 sügis alustas tööd kolmas klass

1923 sügis alustas tööd neljas klass

1929 sügis alustas tööd viies klass

1930 sügis alustas tööd kuues klass

1944 sügis alustas tööd seitsmes klass

1961 sept. alustas tööd kaheksas klass

1988 sept. kool alustas tööd 9-klassilisena

2000 okt Lauka kool 100 aastane


Kooli hümn

Hiiumaa metsades, maailmast eemal

Asub üks väike ja auväärne kool.

Ussisoo külje all, meri siit taamal,

Siin on see ainus ja ehtne maasool.


Ref: Sirge selg, sa hetkeks peatu,

Vapilinnul anna au,

Lauka kool las jääda eatuks,

Tema auks nüüd kõlab laul.


Mereõhk hoiab selge su meele,

Piinlikkust tundma sa iial ei pea,

Tublisid noori sa saadad siit teele,

Kui kord neil selge, mis halb ja mis hea


Aegade rutus kui midagi kaotad,

Siit majastüles leida võid kõik

Just nagu ema ta annab ja jaotab,

Vastu ehk ootab ta armastust vaidsõnad Velli Barinov

viis Helgi Kaibald