Dokumendid 

Õppekava - uuedamisel

Põhimäärus - uuendamisel

Arengukava

Kodukord

Õpilase vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Loovtöö juhend

Lauka Põhikoolis kasutatavad digikeskkonnad

1. klassi astumise avaldus


1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid: