Järelvalve

Kooli üle järelevalvet teostavad asutused

Haridus- ja Teadusministeerium 

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

Munga 18, 50088 Tartu

tel 735 0222

hm@hm.ee


Hiiumaa Vallavalitsus 

http://vald.hiiumaa.ee/

Keskväljak 5a, 92413 Kärdla

tel 463 6082

valitsus@hiiuvald.ee


Tööinspektsioon 

http://www.ti.ee/est/avaleht/

Gonsiori 29, 10147 Tallinn

Tel 626 9400

ti@ti.ee


Päästeamet 

http://www.rescue.ee/et/paasteamet/

Lääne päästekeskus

Pikk 20a, 80010 Pärnu

tel 444 7800

laane@rescue.ee


Andmekaitse Inspektsioon 

http://www.aki.ee/et/inspektsioon

Väike-Ameerika, 10129 Tallinn

tel 627 4135

info@aki.ee


Terviseamet 

http://www.terviseamet.ee/info/terviseametist.html

Lääne talituse Hiiumaa esindus

Uus 16, 92413 Kärdla

tel 463 2180

laane@terviseamet.ee


Veterinaar- ja Toiduamet 

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=690

Hiiumaa Veterinaarkeskus

Hiiu mnt 3, 92101 Käina

tel 462 2030

info.hiiu@vet.agri.ee