Õppetöö

29.aprill-12.juuni

Tundide ajad


1.  8.45 - 9.30

2.  9.40 - 10.25

3. 10.35 - 11.20

4. 11.30 - 12.15

SÖÖGIVAHETUND

5. 12.40 - 13.25

6. 13.35 - 14.20

7. 14.30 - 15.15
Koolivaheajad 

2023/2024 õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

RT I, 29.04.2022, 18   

Trimestrid


Eksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

RT I, 30.05.2023, 1