Tasemetööd ja eksamid

TASEMETÖÖDE õppeained, vormid ja ajad:


Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal:

  • eesti keel: 1. juunil 2020
  • matemaatika: 4. juunil 2020
  • valikeksam 10. juuni 2020

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

2022