Nõuded vihikule

NÕUDED  VIHIKULE 
Vihik on õpilasele teadmiste andmise, kinnitamise ja nende kontrollimise igapäevaseks töövahendiks.  
Selge käekiri, teksti korrapärane paigutus, vihiku puhtus ja maitsekas kujundus  

1. Vihiku pealkirjastamine.  
Vihiku etikett kaanel  
Vihiku liik (õppeaine)  
Kooli nimi  
Klass  
Õpilase nimi  
Õppeaasta  
 
2. Äärte märkimine.  
Kõikides vihikutes jäetakse puhtad ääred (siia kirjutab õpilane ainult kuupäeva).  
Õpetaja kasutab puhast äärt mitmesuguste märkmete tegemiseks tööde parandamisel.  
Äärte normaallaiuseks on siseäärel 1cm (2 ruutu), välisäärel 2 cm (4 ruutu).  
 
3. Tööde pealkirjastamine.  
Pealkiri tõsta muust tekstist esile – tõmmata joon alla või kirjutada värviliselt.  
 
4. Tööde dateerimine.  
Kuupäev kirjutatakse töö esimese reaga (pealkirjaga) ühele joonele. Kasutatakse araabia numbreid: näiteks 21.09 või sõnalist lühendit: näiteks 21. sept. (v.a võõrkeelte vihikutes)  
 
5. Teksti paigutus.  
Joonelise vihiku esimesel leheküljel alustatakse tööd 4.joonel, ruudulises vihikus 8.ruuduvahes.  
Tööd jätkatakse uuel leheküljel 2.joonel (esimeses reavahes) või 4. ruuduvahes.  
Eelmise töö viimase rea ja uue töö alguse vahele jäetakse 2 vaba joont või  
(3 ruuduvahet).  
Kõik read, peale taandrea ja lõigu lõpurea, algavad ja lõpevad ühekaugusel

Lisa kommentaar


Turvakood
Värskenda

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT